NAŠ PORTFOLIO

Naš istraživački rad započeo je izborom drveća koje smo smatrali najzanimljivijim i jedinstvenim za našu školu i naš grad.

U suradnji s učenicima promatrali smo odabrane biljke, bilježili zapažanja, fotografirali…

Izradili smo internetsku stranicu te izradili QR kodove.

QR kodove smo plastificirali i njima označili drva koja smo promatrali i omogućili stanovnicima naše grada da posjete našu stranicu Drvokoda.

Nadamo se da ćemo na taj način privući sve više ljudi prirodi i očuvanju naše prirode.

Naš daljnji plan je nastaviti promatrati i bilježiti biljni svijet oko nas.


Zagledaj se duboko, duboko u prirodu,
i tada ćeš sve bolje razumjeti.

Albert Einstein